banner

Spa

.

Location: 5th floor
Capacity: 16 treatment rooms
Service: Japanese style body & foot massage
Time: 10:00 - 18:00

Đặt phòng

Thêm thông tin

Vui lòng liên hệ đường dây nóng của chúng tôi tại

+84(0)2363.929.555

hoặc giữ kết nối

banner banner banner banner banner banner